Passer på, tresnitt, 19x28cm, 2013

Tranedans, tresnitt, 19x28cm, 2013

Tranedans, tresnitt, 19x28cm

Mouse-lemur, tresnitt, 19x28cm, 2013

Mouse-lemur, tresnitt, 19x28cm

Betraktning, tresnitt, 19x28cm, 2013

Sammen, tresnitt, 19x28cm, 2013

Sammen, tresnitt, 19x28cm

Sky high, tresnitt,19x28cm, 2013

Sky high, tresnitt,19x28cm

Perspektiv, tresnitt,19×28, 2013

Perspektiv, tresnitt,19×28

Who me? II, 2013

Who me? II, tresnitt, 56x76cm

Who me? I, tresnitt, 56x76cm, 2013

Who me? I, tresnitt, 56x76cm

Kilden, tresnitt, 56×67,2013

Kilden, tresnitt, 56×67