Plan 2-22

Språket

Plan 1-22,

illustrasjonssamarbeid med Ole Martin Lund Bø

Speiling, 2020

Speiling, lino, 2020

Papir28x25 cm

Motiv: 22×15 cm

Nytt liv, 2020

Nytt liv, lino, 2020

Papir 28×25 cm

Motiv: 16×15 cm

Opplag: 50

Plan 3.2019

Teknikk: lino

Plan 3. 2019

Teknikk: Lino

Plan1, 2019

Plan 4, 2018

Plan3, 2018

Plan 2, 2018