o Canada 37×49

o Canada 37×49 Photolitho, chine-collé/håndlaget papir, trykket på rispapir, montert på syrefritt papir.

Summertime, 2003

Photolitho, 50×38 cm, chine-collé, trykket på rispapir, montert på syrefritt papir. Serie på 23x, 1/1(unika)