studie 4, 2009

Studier av steiner og skjell, Danmark

Akvarell, 16×24